Wyniki wyszukiwania: krainy

Autor admin

Polska – krainy geograficzne – karty trójdzielne 6 szt. + opisy

Karty trójdzielne z krainami geograficznymi Polski do wprowadzenia nowych pojęć oraz do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa wg lekcji trójstopniowej Montessori.

Załączony na końcu krótki opis poszczególnych elementów może być używany przez nauczyciela lub rodzica przed lekcją w celu opowiedzenia o tym młodszym dzieciom, jako dopasowywanki dla starszych dzieci, które już same czytają. Można je również przykleić z tyłu kart trójdzielnych lub stworzyć z nich książeczkę.

Zestaw zawiera 6 zestawów kart (karta z obrazkiem i podpisem + karta z obrazkiem + podpis), kartę z miniaturkami umożliwiającymi kategoryzację oraz 7 kart z opisami.

Karty zostały opracowane zgodnie z pedagogiką Marii Montessori i wytycznymi Polskiego Instytutu Montessori.

Autor Mariola Petelewicz

Symbole narodowe – karty pracy

Karty pracy z symbolami narodowymi

Pakiet zawiera 9 zadań w formie kart pracy: dorysowywanie symetrycznej połówki, dyktando graficzne, rysowanie wg strzałek, odnajdywanie liter wg strzałek, kolorowanki oraz kartę z rozwiązaniem.

Autor Mariola Petelewicz

Symbole narodowe – karty trójdzielne 3 szt. + opisy

Karty trójdzielne Montessori z symbolami narodowymi maja do wprowadzenia nowych pojęć oraz do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa wg lekcji trójstopniowej Montessori.

Wariant z opisem: każda karta posiada dodatkowo opis każdego elementu.

Pakiet zawiera 3 zestawy kart (karta z obrazkiem i podpisem + karta z obrazkiem + podpis).

Karty zostały opracowane zgodnie z pedagogiką Marii Montessori i wytycznymi Polskiego Instytutu Montessori.

Autor Mariola Petelewicz

Herb Polski – karty naukowe 3 szt.

Karty naukowe Montessori z budową herbu Polski do wprowadzenia nowych pojęć oraz do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa wg lekcji trójstopniowej Montessori.

Pakiet zawiera 3 zestawy kart (karta z obrazkiem i podpisem + karta z obrazkiem + podpis): herb, godło, tarcza oraz pustą kartę do kolorowania i stworzenia książeczki.

Karty zostały opracowane zgodnie z pedagogiką Marii Montessori i wytycznymi Polskiego Instytutu Montessori.

Autor Mariola Petelewicz

Konstytucja 3 maja – karty trójdzielne 10 szt. + opisy

Karty trójdzielne Montessori z tematyki Konstytucji 3 maja do wprowadzenia nowych pojęć oraz do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa wg lekcji trójstopniowej Montessori.

Wariant z opisem: każda karta posiada dodatkowo opis każdego elementu.

Pakiet zawiera 10 zestawów kart (karta z obrazkiem i podpisem + karta z obrazkiem + podpis).

Karty zostały opracowane zgodnie z pedagogiką Marii Montessori i wytycznymi Polskiego Instytutu Montessori.

Autor Mariola Petelewicz

Historia Polski w sztuce – karty trójdzielne 27 szt.

Karty trójdzielne Montessori z reprodukcjami obrazów o tematyce historii Polski do wprowadzenia nowych pojęć oraz do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa wg lekcji trójstopniowej Montessori.

Pakiet zawiera 27 zestawów kart (karta z obrazkiem i podpisem + karta z obrazkiem + podpis).

Karty zostały opracowane zgodnie z pedagogiką Marii Montessori i wytycznymi Polskiego Instytutu Montessori.