Licencja

Każdy zakupiony u nas produktów, jest objęty licencją, która dokładnie określa dozwolone pola użytku produktów.

Kupując nasze produkty:

 • Kupujesz w legalnie działającej, polskiej firmie.
 • Otrzymujesz fakturą VAT i masz prawo do reklamacji.
 • Szanujesz prawo autorskie i wspierasz rozwój legalnie działających firm.

Wszystkie nasze produkty pochodząca z legalnego źródła. Pracujemy na legalnym oprogramowaniu, używamy legalnych czcionek, na które posiadamy odpowiednie licencja oraz jesteśmy autorami grafik używanych w naszych kartach lub używamy innych, ale zawsze na zasadzie posiadanych licencji do użytku komercyjnego w celu dalszej odsprzedaży wydanych przez autora lub dystrybutora grafiki.

Co mogę? A czego, nie?

Pamiętacie, kupując u nas produkty są one objęte licencją, która zezwala na użytek osobisty. Co, to oznacza? 

To znaczy, że możesz korzystać z nich dowolnie, o ile wykorzystanie to realizuje się w celu edukacyjnym np. do prowadzenia zajęć w domu, szkole lub w innej placówce edukacyjnej.

Licencjobiorcą – czyli podmiotem, który ma prawo używać naszych produktów jest podmiot, który widnieje na fakturze VAT otrzymanej do zamówienia. Oznacza to, że tylko ta osoba lub podmiot może z naszych produktów korzystać.

W przypadku podmiotów takich jak przedszkola lub inne placówki edukacyjne, z naszych produktów może korzystać każda osoba będąca pracownikiem lub osobą upoważnioną przez władze placówki w liczbie posiadanych przez placówkę licencji. Np. Dyrekcja szkoły, mając 3 nauczycieli, którym udostępnia zakupiony produkt powinna osiadać na niego 3 osobne licencje.

PRZYPOMINAMY! W ramach posiadanej licencji, zgodnie regulaminem nie jest dozwolone umieszczanie naszych materiałów na blogach czy strona internetowych oraz w mediach społecznościowych. Posiadacz licencji np. szkoła, nie może udostępniać naszych materiałów dzieciom czy ich rodzicom do nauki w domu.

Nie uczciwa konkurencja, możesz nam pomóc!

Jeżeli gdzieś w internecie, natkniecie się na nasze produkty sprzedawane pod innym logiem, marką począwszy od stron internetowych, aż po rożnego rodzaju grupy na FB itp, bardzo Was prosimy o pomoc!

Docenicie w ten sposób, nasz wkład i czas, który poświęcamy na przegotowanie dla Was materiałów.

Napiszcie do nas na kontakt@nudzi-misie.pl, podając link do strony lub miejsca (grupa na FB) zawierającej takie same, lub nawet tylko łudząco podobne produkty – my sprawdzimy, czy możemy mieć do czynienia z próbą złamania postanowień licencyjnych lub nawet plagiatu naszej treści.

Dzięki nowoczesnym technologią bardzo starannie śledzimy rynek i staramy się wyłapać różne próby działania nieuczciwiej konkurencji na naszą szkodę. Sytuacje takie staramy się zawsze najpierw wyjaśnić, w następnej dopiero kolejności kierujemy na drogę postępowania sądowego. Nie wolno naszych produktów przerabiać, odsprzedawać, kopiować, powielać, pożyczyć lub drukować w celu dalszej odprzedaży – co dokładnie jest w licencji określone.

LICENCJA – Wyciąg z regulaminu

 1. Klient z chwilą zakupu nabywa niewyłączną licencję do użytkowania zakupionych materiałów.
 2. Wszystkie materiały są chronione prawnie.
 3. Klientowi udziela się licencji do wykorzystania zakupionych treści cyfrowych w celach edukacyjnych w ramach tzw. użytku osobistego lub w celach związanych z działalnością edukacyjną świadczona przez: przedszkola, szkoły, placówki i poradnie psychologiczne, logopedyczne oraz inne placówki edukacyjne, które materiały te stosować będą w celu prowadzenia swoich zajęć.
 4. Zabrania się udzielania pod-licencji, sprzedaży w jakiejkolwiek formie, udostępniania, wypożyczalnia, wynajmowania, transferu, kopiowania,  rozprowadzania lub modyfikowania w jakikolwiek sposób nabytych materiałów cyfrowych.
 5. Zabrania się umieszczania materiałów cyfrowych oraz ich zdjęć na innych stronach internetowych, w publikacjach drukowanych, elektronicznych lub innych mediach – w całości oraz we fragmentach, bez pisemnej zgody licencjodawcy.
 6. Zezwala się na umieszczenie zdjęcia fragmentów produktów cyfrowych, będących w użyciu np. podczas zajęć lub w przygotowanej scenerii pod warunkiem oznaczenia aktywnym linkiem do strony nudzi-misie.pl, profilu FB, profilu Instagram lub Pinterest.
 7. Licencja cyfrowa zezwala na jeden wydruk kompletnego produktu – zabrania się powielania zakupionych treści cyfrowych, w przypadku konieczności wydrukowania np. 5 egzemplarzy tego samego produktu,  należy zakupić 5 sztuk produktów.
 8. Potwierdzeniem posiadania licencji jest faktura VAT wystawiona przez licencjodawcę z numerem zamówienia.
 9. W sytuacjach wątpliwych zasadność użycia licencji podlega indywidualnej interpretacji Sprzedającego.