Planets – 3-Part Nomenclature Cards 8 pcs.

7,38  z VAT

Karty trójdzielne z planetami Układu Słonecznego do wprowadzenia nowych pojęć oraz do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa wg lekcji trójstopniowej Montessori lub do wykorzystania w grach i zabawach.

Pakiet zawiera 8 zestawów kart (karta z obrazkiem i podpisem + karta z obrazkiem + podpis).

3-Part Nomenclature Cards for introducing new terms and for increasing, enriching and expanding vocabulary according to the Montessori Three Priod Lesson.

The package contains 8 sets of cards (card with a picture and label + card with a picture + label).

Opis

Karty trójdzielne z planetami Układu Słonecznego do wprowadzenia nowych pojęć oraz do zwiększenia, wzbogacania i poszerzania słownictwa wg lekcji trójstopniowej Montessori lub do wykorzystania w grach i zabawach.

Pakiet zawiera 8 zestawów kart (karta z obrazkiem i podpisem + karta z obrazkiem + podpis).

Karty zostały opracowane zgodnie z pedagogiką Marii Montessori i wytycznymi Polskiego Instytutu Montessori:

  • rozmiar kart 14 x 14 cm
  • podpisy małą, bezszeryfową czcionką

Produkt w pliku PDF do samodzielnego wydruku i przygotowania (wycięcie, laminowanie).

3-Part Nomenclature Cards for introducing new terms and for increasing, enriching and expanding vocabulary according to the Montessori Three Priod Lesson.

The package contains 8 sets of cards (card with a picture and label + card with a picture + label).

The cards have been developed in accordance with Maria Montessori’s pedagogy:

  • card size 14 x 14 cm
  • signatures in a small, sans-serif font

Product in a PDF file for self-printing and preparation (cutting, laminating).